Skap arbeidsmiljø som utgjør en forskjell  

Gi organisasjonen et verktøy som gjør det enkelt å utvikle gode arbeidsmiljø og velfungerende teams. Communiq gjør det enkelt å se hvor skoen trykker og igangsette handling - alt basert på forskning.

Arbeidsmiljø som utgjør en forskjell

Funksjoner

Flexible Hours Icon - Techflow X Webflow Template

Kom raskt i gang med gode undersøkelser

Gjennomfør enkelt medarbeiderundersøkelser eller pulsundersøkelser. Velg mellom mer enn 65 ulike forskningsbaserte tema.

Accountability Icon - Techflow X Webflow Template

Arbeidsmiljø som driver prestasjon

Arbeidsmiljø KPI synliggjør hvorvidt arbeidsmiljøet bidrar til høy prestasjon over tid, gjennom å se på balansen mellom engasjement og belastende forhold.

Advanced Tracking Icon - Techflow X Webflow Template

Fang opp utfordringer tidlig

Risikoanalyse identifiser enkelt team som har utfordrende arbeidsmiljø, slik at man kan ageres hurtig og redusere negative konskvenser som sykefravær og turnover.

Realtime Analytics Icon - Techflow X Webflow Template

Målrett tiltak for mer verdi

Performance Risk Monitor identifiserer segmenter av ansatte som har ulike behov. Bruk analysen til å jobbe målrettet med det som faktisk er viktig de ulike gruppene av ansatte.

Commitment Icon - Techflow X Webflow Template

Tiltak med dokumentert effekt

Få anbefalinger til konkrete tiltak, basert på forskning om hva som faktisk gir en positiv effekt på arbeidsmiljøet.

Teamwork Icon - Techflow X Webflow Template

Skap involvering og utvikling

Prosesstøtte hjelper ledere med å involvere medarbeidere på en god måte. Dette skaper medarbeiderskap, læring og bedre arbeidsmiljø.

Eksempel på Communiqs brukergrensesnitt
Eksempel på Communiqs brukergrensesnitt

Arbeidsmiljø som utgjør en forskjell

Undersøkelsene baser seg på flere tiårs forskning om hvilke forhold som skaper engasjement og prestasjon på jobb, samt risikofaktorer for sykefravær og turnover.  Communiq gir rask innsikt i hvorvidt arbeidsmiljøet vil bidra til å skape gode resultater for virksomheten, og hva man bør prioritere å jobbe med.

Arbeidsmiljø KPI

Ett måltall som på om arbeidsmiljøet bidrar positivt eller negativt på produktivitet, sykefravær og turnover.

Performance Risk Monitor

Identifiser ulike segmenter av medarbeidere som har ulike behov.

Fang opp variasjon og ulike utfordringer på tvers av organisasjonen

I enhver organisasjon er det forskjeller. Team og subgrupper skårer ulikt, og har ulike utviklingsbehov. Communiq trekker frem team med risikofylte abeidsmiljø som trenger ekstra fokus, og velfungerende enheter som kan brukes som gode eksempler for andre.

Risikoanalyse

Trekker frem team med spesielt risikofylt arbeidsmiljø, og team med spesielt gode miljø.

Heatmap

Gir et raskt innblikk i underliggende enheter og variasjonen i deres resultater.

Eksempel på Communiqs brukergrensesnitt
Eksempel på Communiqs brukergrensesnitt
Eksempel på Communiqs brukergrensesnitt for forskningsbaserte anbefalinger

Forskningsbaserte anbefalinger som skaper utvikling

Basert på algoritmer og forskning får ledere anbefalinger om hvilke tiltak de bør igangsette, og hvordan de kan involvere medarbeiderne. Resultatet er medarbeiderundersøkelser og pulsundersøkelser som ikke bare gir innsikt, men som også skaper positiv utvikling og medarbeiderskap.

Styrker og utviklingsområder

Basert på resultatene trekker systemet frem hvilke områder som bør anses som styrker og utviklingsområder.

Tiltaksforslag

Ledere får forskningsbaserte forslag til konkrete handlinger de kan gjøre for å bevare eller forbedre resulatene.

Våre kundeomtaler

Dette sier kundene våre

Book en demo
Widerøe logo
“Evidens og relevant forskning”

Vi har valgt å bruke Communiq ettersom deres undersøkelser og prosesser er basert på evidens og relevant forskning. Vi har vært svært fornøyde med fremgangsmåten og støtten vi har fått igjennom og i etterkant av prosessen. Communiq tilbød god hjelp til HR, ledergruppen og seksjonene gjennom hele undersøkelsesprosessen.

Obos logo
“En solid samarbeidspartner”

Communiq har vært en solid og god samarbeidspartner for OBOS over flere år. Communiq, med Simon Gottenborg i spissen leverer høy kvalitet og er profesjonelle,  samtidig som evner å  tilpasse sin kommunikasjon til alle nivå i organisasjonen, slik at de oppnår tillit og troverdighet. De får våre beste anbefalinger.

Studentinord logo
“En meget profesjonell aktør”

Vi har benyttet Communiq for to undersøkelser til nå, og vi er meget godt fornøyde med samarbeidet. Communiq oppleves som en meget profesjonell aktør med meget dyktige medarbeidere. De har ført oss trygt gjennom prosessene, fra start til slutt, med dyktighet og klokskap. Communiq anbefales på det sterkeste!

Vi vil gjerne høre fra deg

Kontakt oss!

Er du interessert i å høre mer om våre leveranser, prosesser eller priser? Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon!

Tusen takk!

Takk for at du tar kontakt. Du vil snart høre fra oss!
Oops! En feil skjedde ved innsending av skjema.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å høre mer om våre leveranser, prosesser eller priser? Kontakt oss gjerne for å få mer informasjon!

Følg oss gjerne på LinkedIn: