Ledergruppeprofilen effect

Communiq vil fra høsten 2024 være det nye hjemmet til Bang & Midelfart sin ledergruppekartlegging effect.

Chevron - Elements Webflow Library - BRIX Templates

Communiq vil fra høsten 2024 være det nye hjemmet til Bang & Midelfart sin ledergruppekartlegging effect. Når vi lanserer effect i Communiq-portalen vil du som bruker få:

  • Et mer brukervennlig grensesnitt.
  • Et mer moderne og bedre rapportformat.
  • Et oppdatert spørreskjema, i tråd med ny forskning på feltet og siste utgave av boken «Effektive ledergrupper».
  • Muligheten til at ansatte på nivået under eller over ledergruppen kan vurdere gruppens prestasjoner, og dermed gi et «utenfra blikk» på gruppens verdiskapning.
  • Muligheten til å se hvordan ledergruppen utvikler seg over tid.

Hva er effect?

effect er et forskningsbasert spørreskjema utviklet for å måle kvaliteten på ledergruppens fungering og resultater. Faktorene som måles i effect har i en rekke internasjonale studier vist seg å være robuste prediktorer for effektivitet i ledergrupper. Ledergruppens skårer på effect kan derfor gi en indikasjon på hvor gode resultater ledergruppen skaper, hva som fungerer særlig bra i ledergruppen og hva som bør utvikles for at ledergruppen skal øke sin effektivitet.


Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på utviklingen av den nye løsningen for effect kan du registrere deg i skjemaet under.

"Vi gleder oss enormt til å presentere ny effect, i samarbeid med Communiq! Som bruker vil du få et faglig oppdatert spørreskjema, og en plattform som gir deg bedre oversikt over resultatene og ikke minst muligheten til å følge ledergruppers utvikling over tid"

Thomas Nesset Midelfart
Bang & Midelfart

"Vi er stolte over å innlede et samarbeid med Bang & Midelfart, og tilby det fremste verktøyet for å kartlegge og utvikle effektive ledergrupper i vårt system. Effect er forskningsbasert og passer perfekt inn i Communiq sin visjon om å gjøre det enkelt å skape resultater gjennom evidensbasert HR"

Thomas Hoff
Communiq
Bang & Midelfart er Norges fremste fagmiljø innenfor ledergruppeutvikling, og bidrar aktivt til forskning og utvikling, publiserer vitenskapelige artikler og fagbøker, og driver undervisning og veiledning. Rammeverket deres for utvikling av ledergrupper (presentert i boken «Effektive ledergrupper») brukes i dag av mange konsulentmiljøer i Norge, og boken er pensum ved flere universiteter og høyskoler
Les mer om effect
Vil du vite mer?

Hold deg oppdatert!

Hvis du ønsker å holde deg oppdatert på utviklingen av den nye løsningen for effect kan du registrere deg i skjemaet ved siden av.

Tusen takk

for påmeldingen!
Noe gikk galt ved innsending av skjema.