Vår historie

En bedre måte å utvikle organisasjoner, arbeidsmiljø og team - basert på data og forskning

Møtet mellom teknologi, forskning og organisasjonsutvikling

Historien om Communiq begynte i 2014 da vår grunnlegger, psykologiprofessor Thomas Hoff, satte ut på en ambisiøs reise for å forandre måten man jobbet med medarbeiderundersøkelser. Med en visjon om å bruke forskning som grunnlag, startet arbeidet med å bygge en plattform som kunne gi organisasjonene muligheten til å effektivt forbedre arbeidsmiljøet og styrke medarbeiderskapet.

I løpet av årene har vi jobbet intenst med å utvikle Communiq til å bli det innovative verktøyet det er i dag. Vi har kombinert vår ekspertise innen organisasjonspsykologi med avansert teknologi for å gi deg muligheten til å gjennomføre medarbeiderundersøkelser og pulsmålinger på en enkel, effektiv og pålitelig måte. Vårt mål har alltid vært å gjøre det mulig for så mange som mulig å dra nytte av denne verdifulle innsikten.

Evidensbasert utvikling gjort enkelt

Vi streber etter å gjøre det så lett som mulig for våre kunder å forstå hva innsikten vi har fra forskning betyr i praksis. Vår plattform er utviklet med dette prinsippet for øye, og vi jobber kontinuerlig med å oversette teori til noe som er enkelt og kan brukes av alle - enten man jobber i HR, er ledere eller medarbeidere.

Vi er stolte av å si at Communiq har hjulpet utallige organisasjoner med å forbedre arbeidsmiljøet, øke medarbeidernes engasjement og oppnå bedre resultater.

Miljøet som har utviklet Communiq har også utviklet systemet Ebber, et seleksjonsverktøy som baserer seg på de samme prinsippene – å bruke forskning og moderne teknologi til å gjøre det enkelt å finne riktig kandidat i rekruttering.

Møt noen av våre ansatte

Simon Gottenborg

Simon har jobbet med medarbeiderundersøkelser siden 2014, og har vært med siden oppstarten av Communiq. Han er også PhD-kandidat ved Høgskolen i Innlandet med omfattende erfaring innen organisasjons og ledelsesutvikling, samt publisering av flere vitenskapelige artikler i anerkjente vitenskapelige tidsskrift.

Med over 10 års erfaring som konsulent har Simon spesialisert seg i kartlegging av arbeidsmiljø, organisasjonskultur, måling av personlige egenskaper og prosessledelse. Han bistår organisasjoner, ledere og HR-personale med å forstå menneskelige faktorer og sentrale utviklingsprosesser. De siste årene har Simon hatt mye fokus på digital utvikling og er ansvarlig for  Communiqs applikasjon for medarbeiderundersøkelser.  

Sørg for at du måler riktig så konklusjonene blir riktig. Tilpass undersøkelsen og resultatene til organisasjonen og gruppene.  

Oliwia Anastaziak

Oliwia startet som konsulent og produktutvikler i Communiq i 2020, med en mastergrad i Arbeids -og organisasjonspsykologi fra UiO. I Communiq har Oliwia ledet undersøkelser i kundeorganisasjoner, fungert som prosjektleder, og vært ansvarlig for analyser. Oliwia bidrar også til utviklingen av våre produkter og applikasjon. Her fokuserer hun på å forbedre analysene, utforme resultatvisningen på en god og brukervennlig måte, og samarbeider tett med våre utviklere.

For å gjøre gode HR undersøkelser må du forsikre deg om at du måler tematikk som er relevant for viktige utfall slik som trivsel, engasjement, sykefravær og effektivitet. Dette bør gjøres med en forskningsbasert tilnærming - og inkludere tematikk som oppleves relevant for de ansatte i deres arbeidshverdag.  

Vetle Høivang

Vetle er en erfaren konsulent med 10 års erfaring innen organisasjonsutvikling og HR-undersøkelser.

Han har arbeidet i krysningspunktet mellom organisasjonspsykologi, teknologi og forskning, og har bistått over 100 norske virksomheter med å bruke HR-undersøkelser med et praktisk formål om å utvikle organisasjoner. Hovedfokuset hans ligger på å assistere ledergrupper med oppfølging av undersøkelser, og team som står overfor utfordringer. I tillegg er han opptatt av å hjelpe HR og toppledergrupper i den strategiske utviklingen av bedriften med å ta gode faktabaserte avgjørelser.

Når det kommer til HR-undersøkelser, vektlegger Vetle følgende:

Ikke gjør oppfølgingen mer komplisert enn det trenger å være! Det er bedre å gjennomføre noen få enkle tiltak, enn å gjøre det omfattende og aldri kommer i gang.  

Ingrid Haug

Ingrid startet som konsulent i Communiq i 2023, og hadde allerede da jobbet 2 år i Communiq sin søsterbedrift Ebber, som leverer arbeidspsykologiske testverktøy til rekruttering.   

Med en master i Arbeids -og organisasjonspsykologi fra UiO og årsstudium i Personalutvikling og ledelse fra HINN anvender Ingrid sin kompetanse på flere områder som rådgivning og prosessledelse.

For å gjennomføre gode HR-undersøkelser er det viktig å fokusere på prosessen som helhet. En valid og reliabel undersøkelse er bare startskuddet, deretter gjenstår arbeid med bevaring eller forbedring. Vi tilbyr de nødvendige verktøyene for alle trinn i prosessen, fra forskningsbaserte instrumenter til handlingsplaner.